Thẻ "Vợ của Bạn - Bạn của Chồng"

1 truyện
  • Yêu Thầm Vợ Bạn

    Yêu Thầm Vợ Bạn

    Tác giả: F.Alone

    Tôi thích em, đó là quyền của tôiEm có chấp nhận hay không, đó cũng là quyền của tôiTóm lại, không cho phép em cự...