Thẻ "Thủy Hử"

1 truyện
  • Dâm Sử Võ Tòng

    Dâm Sử Võ Tòng

    Tác giả: killtropo

    Từ khi lấy Võ Đại, 1 gã chồng vừa xấu, lại lùn, chim lại bé tí, Kim Liên phải chịu nỗi khổ của 1 người...