Thẻ "Thú Tộc"

1 truyện
  • Ngự Thú Sư Mạnh Nhất

    Ngự Thú Sư Mạnh Nhất

    Tác giả: 小维

    Nghệ Nhàn xuyên qua, phát hiện mình biến đổi thành một đóa hắc liên, lòng dạ hiểm độc. Khích bác ly gián, vu oan người...