Thẻ "Ngũ Hành Kỳ Lân (II)"

1 truyện
  • Thần Thoại Ma Vương

    Thần Thoại Ma Vương

    Tác giả: Bồng Vũ

    Người khó giải quyết nhất Tường Hòa Hội Quán không ai khác ngoài Kỳ Lân Vương. Thủ đoạn tinh quái khiến mọi người oán thán...