Thẻ "Ích Kỷ"

1 truyện
  • Tử Linh Đảo

    Tử Linh Đảo

    Tác giả: Băng Long

    Truyền thuyết kể rằng, trường sinh bất tử chính là một loại “nguyền rủa” Trương Hàn là một phóng viên nhỏ, sống qua ngày với...