Thẻ "Bị Mù"

1 truyện
  • 40 Ngày Kết Hôn

    40 Ngày Kết Hôn

    Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

    Vị thiếu tá nhận được một phần thưởng là một số tiền rất lớn cũng với bốn mươi ngày nghĩ phép.Bốn mươi ngày là quá...