Thiếu Gia Phong Lưu - Chương 321: Am sat tại Nha thơ Đưc Ba Paris 2

Khi khuôn măt anh tuân cua hăn lô ve kinh ngac, năm đâm cua minh, năm tay co sưc manh cương đai lai bi ban tay be nho trăng non trươc măt nay tum lai.

Sưc manh, tât ca sưc manh sau khi vot vao ban tay nho kia không ngơ đa biên mât sach se.

- Cô ta la ngươi sao? Thương Nhac trong đâu không tư chu đươc xuât hiên nhưng lơi nay.

- Lão đại, nhin em!

Bông nhiên luc đo, thân hinh nho xinh cua Tiêu Bao không ngơ hiên ra ơ trong nay, tay trai câm hai viên bao thach loe sang, tay phai câm dao găm, nhanh chong lao thăng tơi phia thiêu nư tuyêt săc.

Khi con ngươi thiêu nư tiêp xuc vơi Tiêu Bao thi đôi may liêu hơi dưng lên, ban tay trăng non biên ao ra môt goc đô quy di.

- Phât đăng!

Thương Nhac giât minh, trươc măt không ngơ hiên ra môt chiêc đen tan ra săc sang bach, bôn phia đen toa hao quan thanh khiêt, tia sang kia chiêu roi sang xung quanh.

Đông thơi, thân hinh Tiêu Bao khi tiêp xuc vơi anh sang kia lơ đang run rây môt chut, tiêp đo thân hinh thăng tăp rơi xuông.

- Bich!
Thân hinh vưa rơi xuông đât, anh sang cua Phât đăng đa bao phu lây cii be.

- A!

Gương măt xinh đep cua Tiêu Bao lô ra ve đau khô, cô không kim nôi kêu lên thanh tiêng, thân hinh liêu mang giây dua, nhưng nương theo mui nhon ngay cang lơn manh cua Phât đăng, sưc manh troi buôc lên Tiêu Bao cung cang lơn.

Gương măt tuyêt săc thiêu nư cươi nhat, dương như thao tung ngươi khac la môt sư viêc vô cung vui ve.

Thân hinh Thương Nhac khe run, cung vơi nôi thông khô cua Tiêu Bao tăng lên, thân hinh hăn cung run rây ngay cang manh. Cuôi cung, hăn hoan toan nhăm hai măt, bôn phia hêt thay đêu yên tinh trơ lai.
Trong chơp măt Thương Nhac mơ măt.

Môt đao hao quang mau tim loe lên tư trong măt Thương Nhac, thân thê thiêu nư tuyêt săc môt trân run rây. - Ma đông. Tiêp xuc vơi đông tư mau tim kia cua Thương Nhac, săc măt thiêu nư đai biên, theo trưc giac, cô lui lai sau hai bươc.

Hơi thơ ta ac kia băt đâu tran ra tư cơ thê Thương Nhac, cai loai lam cho ngươi ta cam giac bi đe nen ngay cang năng, như muôn đê nat xương côt cua ngươi ta.

Thương Nhac châm rai bươc hương vê phia tuyêt săc thiêu nư kia, trong miêng không ngưng noi thâm - Đang chêt, cac người đêu đang chêt, tât ca moi ngươi đêu đang chêt.
Trong luc noi chuyên, năm tay hăn dưng lên, hao quang quy di tan ra tư năm tay kia.

- Phich!

Năm tay vưa tiêp xuc vơi măt đât đa tan ra tiêng vang long trơi lơ đât, ma tai thơi khăc nay, thân hinh Thương Nhac như môt bong dang hư ao không sơ tơi đươc, nhanh chong lao đanh vê phia cô gai.

- Hư!

Săc măt tuyêt săc thiêu nư không đôi, tuy răng Thương Nhac giơ phut nay co vô cung lơn manh nhưng cung không đat tơi pham vi ban thân minh không thê chiu đươc, cô phai dung năm tay khiên hăn hoan toan tinh tao lai.
- Phich! Tiêng năm tay va cham lân nhau, tuyêt săc thiêu nư cam giac đươc sưc manh vô cung vô tân đang chen chuc hương lao tơi phia minh.

- Xi Môt ngum mau tươi phun ra tư cai miêng anh đao nho nhăn.

Cung luc nay, môt bong hư ao mau đen trong nhay măt chăn trươc măt tuyêt săc thiêu nư.

Thương Nhac lơ đang khe nhiu may, lao nhân trươc măt râu toc trăng phau nhưng khi thê trên ngươi cang luc cang manh. Môt cai phât tay, ơ trươc măt đa hinh thanh môt đao kiêm khi cô quai.
- Phong!

Thân hinh Thương Nhac đôt nhiên biên đôi, ơ phia chân trơi co vô sô bong dang Thương Nhac.

- Bup! Trong luc đo bôn phia đêu phat ra tiêng vang kinh ngươi, sat thu bôn phia không chiu nôi loai khi thê nay, không ngơ đêu không tư chu đươc ngôi phich trên măt đât.

- Không tôi! Khoe miêng Thương Nhac lô ra điêu cươi ta ac, thân hinh hăn nhoang lên môt cai, chi thây trong tay hăn đa co thêm môt thanh phi đao tuyêt trăng.

Nhưng lao gia đưng môt bên thân hinh vưa mơi ôn đinh đa nhăm hai măt lai, ca ngươi dương như không co hơi thơ. Nêu đôi lai binh thương Thương Nhac co thê đơi lao mơ măt nhưng bây giơ không đươc, Thương Nhac ơ trang thai ta ac căn ban se không cho bât ki ke nao cơ hôi.

Huông chi Thương Nhac con co môt loai trưc giac, ngoai trư lao gia trươc măt nay hăn con co nhưng ngươi khac nưa, chăng qua đôi phương ân nâp qua tai, chinh minh không thê tim ra.

Cho nên Thương Nhac tuyêt đôi se không đơi lao gia mơ măt mơi đông thu lân nưa, hăn nhât đinh phai đanh bai lao, bât kê dung cach nao, măc du không phai anh hung nhưng Thương Nhac cung không muôn lam cai viêc anh hung cho ma gi. Cang huông chi đê thăng, đê chinh minh co thê sông sot, đê Tiêu Bao cung co thê sông sot.

Cho nên hăn không noi gi nưa.
Thương Nhac như thê quy di ưu linh lam cho ngươi ta không thê năm băt đươc, châm rai đây vê phia trước, lam no ngâp nươc nhâp vao hư không rôi lai ơ giưa hư không.

Đây vôn la môt loai cam giac vô cùng huyên bi, nhưng tơi tay Thương Nhac tai trơ nên cưc ky tư nhiên, dương như sư tinh thưc chât chinh la như thê. Nhưng lao gia đưng tai chô đa thây sat y ngâp tran quanh Thương Nhac, lam tư đay long lao dâng lên môt cô ap lưc lo lăng năng nê lam ngươi ta hit thơ không thông.

Không thê phu nhân, ap lưc nay hung manh ma rât thât, khơp xương ca ngươi lao gia phat ra môt trân bao vang kinh hoang, dương như không chiu nôi ap lưc nay đe ep, lai như cô phat ra sưc sông tư cương chê bưc bach.

Lao cam thây môt cô đăc hơn như ngon lưa sat khi băt đâu khơi đông như mach nươc ngâm, nhanh chong nôi lên thanh hinh trong không khi, bât cư luc nao cung chưc xông lên.
Hai tay lão già khe đông, chi thây môt cô linh khi khe tâp trung trong tay lao, nương theo thơi gian che dây, ve linh khi nay không ngơ vong biên thanh môt cây đao, môt cây đao khi sung man linh lưc.

Lao gia đôt nhiên mơ măt, tay trong phut chôc giât minh, dong khi đao run rây, xoay tron ra môt đô cong man diêu, công kich dương như không co đinh hương nao.

Nhưng lao không co công kich, cung không dam tuy tiên công kich, ơ bôn phia xung quanh thân hinh Thương Nhac lao căn ban không tim thây môt chô co thê công kich, sơ hơ dương như hoan toan dung hơp thanh môt thê vơi Thương Nhac. Thương Nhac không chut để y phia trươc măt cư thê tiên lên môt bươc.

Chi môt bươc nay ma giông như bua ta nên lên ngưc lao gia, gân như khiên lao không thơ nôi. Ma môt bươc nay cua Thương Nhac không chi sinh ra môt cô khi phach đap đia ma cang khiên ap lưc trong không gian nay tăng đên cưc han.

Lao gia săc măt hơi đôi, lao đôt nhiên nay sinh môt loai ao giac, nêu Thương Nhac cư tưng bươc tơi gân như vây lao căn ban cung không co cơ hôi không chê.

Cho nên lao bi buôc phai ra tay.

Đôi măt Thương Nhac hiên lên ý cươi lanh lung.

Lao gia tâp trung ơ bô vi trên thân thê Thương Nhac, luc nay mơi đôt nhiên khơi đông, dong khi đao băn lên hư không, văn veo điên cuông trong nhay măt ao ra hang ngan van đao anh.

Đao anh điên cuông trong không trung mang theo vô tân sat khi. Tiêu Bao tư xa xa quan sat nhin thây tinh huông nay khuôn măt nho nhăn trong phut chôc trơ nên tai nhơt.

Dương như tư chiêu nay đa nhin ra kêt qua của Thương Nhac, linh lưc đao sung man nhanh chong hương vê phia trươc.

Hao quang tim âm u lai xuât hiên trong măt Thương Nhac, trên phi đao nôi lên hao quang tim quy di, thân thê hăn không ngưng run rây, Thương Nhac trong long ro rang lân nay sưc manh cua minh đa đat tơi cưc han nhât rôi.

- Phâp.

Dong khi đao cua lao gia bi Thương Nhac cưng răn đanh nat.

Đôt nhiên, Thương Nhac kinh sơ, ve măt biên đôi, hơi chân chư, lai phat hiên môt cô canh săc tư sươn trai nhanh chong bưc tơi như nô trao cuôn cuôn.

Kim la kim mau bac, môi khi no hiên ra trong măt moi ngươi đêu la trong luc vô y khiêu khich moi ngươi luc nay đây co muôn sông hay không. Sao lai xuât hiên trươc măt Thương Nhac.

Không co vât gi đo lam cho Thương Nhac mât đi sinh mang, lam ngân châm man vu hư không, no muôn Thương Nhac chia lia vơi thê giơi nay.

Môt gương măt tai nhơt hiên ra trươc măt Thương Nhac, la môt ngươi tre tuôi hiêp trơ lao gia, y rât biêt lưa chon thơi điêm, goc đô cung rât xao quyêt.

Goc đô nay co rât it ngươi co thê nghi đên, cung co it ngươi co thê ne tranh, cho nên khi y ra tay, trên măt hoan toan la môt ve thăng lơi va mim cươi tư tin.
Môt kich nay đên tôt cung như thê nao? Co phai toan thăng hay không?

Nêu như noi không phai, đung vao thơi khăc y xuât thu, không nên đăc y, tuy nhiên loai đăc y nay tư nhiên ma vây, tuy tâm ma sinh, giông như môt chuyên gia thâm my cao câp dung đao giai phâu ve dung nhan đông long ngươi, đa ve phac thao đên hinh dang ngươi cuôi cung, nhưng la dung kim, đo cang la môt ve hoan my không chut ti vêt.

Đuýng la it ti vêt nay lam Thương Nhac nhay măt băt đươc, co thê thong dong thoat ra.

Thương Nhac biêt răng minh không thê lai lui vê phia sau, lao gia va thanh niên nay phôi hơp vô cung hoan my, cho nên hăn nhât đinh phai phan kich, nhât đinh phai đanh vơ tâng cuc diên nay.
Tiêu Bao nhin thây Thương Nhac bi hai ngươi công kich, cai miêng nho nhăn cua cô be biu lên: - Xem ra lân nay lão địa gặp nguy hiêm thât rôi, Tiêu Bao phai liêu mang thôi.

Vưa dưt lơi thân hinh Tiêu Bao xoay trong câp tôc tiên vê phia trươc lao gia, y đô giup Thương Nhac giam bơt ap lưc.

- Ha ha, cô be, đôi tương cua em la tôi! Tuyêt săc my nư luc trươc cươi quy di, thân hinh trưc tiêp ngăn tơi trươc măt Tiêu Bao.

Tiêu Bao giơ phut nay căn ban không cô đươc nhiêu như vây thân hinh nho cua cô be run rây kich liêt.
- Rông!

Đung la rông, Tiêu Bao đa nhiêu lân nhân manh trươc măt Thương Nhac la minh không thê biên thanh rông. Ơ thơi khăc mâu chôt, Tiêu Bao vân la xoa bo hinh tương xinh đep biên thanh môt con rông hung manh.

Săc măt tuyêt săc thiêu nư hơi đôi, cô môt trân thât thân, biên hoa trong chơp măt nay, đôi vơi Tiêu Bao ma noi đa đu rôi.

- Phich!

Đuôi rông cưc lơn cua Tiêu Bao đanh bay thiêu nư kia ra ngoai.

Lao gia va ngươi tre tuôi cung chu y đên tinh huông biên hoa, tâm thân bon ho căng thăng, đông thơi nhanh hơn tiên bươc tân công Thương Nhac.

- Đưng hong lam hai đên lão đai tôi.

Thân thể rồng của Tiểu Bảo nhanh hơn tiên hương tơi bên nay.

- Không tôt.

Trong long Thương Nhac dâng lên môt cam giac bât an. - Cân thân! Hăn hương tơi Tiêu Bao hô đông thơi năm tay điên cuông hương đanh tơi lao gia.

Tuyêt săc my nư, lao gia, ngươi tre tuôi ba ngươi gân như đông thơi cung lao thăng tơi Tiêu Bao, biên hoa mang tinh chuyên biên nay hoan toan năm ngoai dư đoan cua Tiêu Bao.

Thương Nhac muôn giup Tiêu Bao giam bơt ap lưc, nhưng năm tay điên cuông bi sat thu con lai dung thân thê đon đơ.

- Phich phich!!
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)