Thiếu Gia Phong Lưu - Chương 320: Ám sat tại Nha thơ Đưc Ba Paris 1

Thương Nhac măt đo ưửng, sư viêc mât măt như vây cua minh đa bi Tiêu Bao thây đươc, vưa rôi sau khi chiên đâu kich liêt, nôi lưc trong thân thê minh gân như đa bi tiêu hao sach, thân hinh run rây kia chi la môt loai phan ưng tư nhiên.

Đương nhiên sư viêc nay phat sinh trên ngươi ngươi khac con đươc, lai phat huy trên ngươi Thương Nhac, môt siêu câp cao hoanh trang như vây. Hăn go manh đâu Tiêu Bao hung tơn noi: - Em thì biêt cai gi, lão đại không phai run rây ma la hưng phân.

- Hưng phân?

Tiêu Bao thân săc cô quai nhin Thương Nhac, khuôn măt nho nhăn lâp tưc lô ra điêu cươi nhơt nhat.
- Tiêu Bao hiêu, lão đại vi hưng phâấn ma run rây.

Nhin bô dang không chăc kia cua Tiêu Bao Thương Nhac cung chăng buôn giai thich chi ngon tay lên phia trươc noi: - Tiêu Bao, chung ta tiêp tuc đi bô.

Tiêu Bao ngân ngươi: - Lão đại, nêu chăng may lai găp phai nhưng cao thu kia không phai la xong rôi a.

- Sơ cai shit, lân nay lão đại muôn tơi Nha thơ Đưc Ba Paris. Thương Nhac ve măt thanh kinh noi.

- Nha thơ Đưc Ba Paris? Tiêu Bao day day đâu nghi ngơ nhin Thương Nhac noi:
- Lão đại, nha thơ Đưc Ba co ban ra tiên không?

- Me kiêp, nơi thanh khiêt như vây ma dung tiên vang đê đo đêm đung la đang xâu hô qua. Thương Nhac hit sâu môt hơi sưc manh dương như đa khôi phuc môt it.

Ngay mai Lam Tư xinh đep se đên đây, minh va cô lai co thê hoa hoa tơi mưc nao? Thư tinh lân trươc tăng cô nang chăc đa nhân đươc rôi nhưng sao vân chưa trả lời?

- Thanh khiêt? Thanh khiêt đê lam đêch gi, tiên mơi la trên hêt. Tiêu Bao ve măt uê oai, anh măt mơ hô không chưng noi: - Lão đại, Tiêu Bao hơi mêt rôi, đi vê nghi trươc.

Thương Nhac bât châp tât ca lôi Tiêu Bao đi tơi Nha thơ Đưc Ba.
Trai qua môt trân vưa rôi, đi vao Nha thơ cung đa la qua nưa đêm, nha thơ Đưc Ba năm ơ trung tâm Paris bên bơ sông Seine xinh đep.

Chinh la do đai chu giao hoang Rees Tak Sully quyêt định xây dưng lên, nha thơ Đưc Ba Paris la môt giao đương vơi lôi kiên truc Gothic điên hinh, kêt câu cân thân nghiêm tuc, nhin qua vô cung trang nghiêm hung vi.

Trong giao đương môc mac gân như không co trang sưc gi, đai sanh co thê chưa tơi 9000 ngươi, trong đo 1500 ngươi co thê ngôi trên giang đai. Cây đan trong phong lơn cung rât nôi danh, co tơi 6000 âm quang, âm săc hung hâu vang dôi, đăc biêt thich hơp đê tâu thanh ca va cac ca khuc bi trang.

Nơi nay la tương trưng cua sư thanh khiêt, nhưng khi Thương Nhac đi tơi cưa Nha thơ hăn cam giac đươc môt sư bât an va bưc bôi:
- Tai sao lai như vây.

- Lão đại, bao thach ơ trên tương đa kia co phai thât không vây? Tiêu Bao ngâng đâu đa nhin thây trong măt cua Adam va Eva loe loe toa sang trong bong đêm, tinh thân phân chân noi.

- La thât!

Thương Nhac tâm thân vân như cu tâp trung ơ trong viên, hăn gât đâu theo ban năng.

Vưa dưt lơi, thân hinh Tiêu Bao đa biên mât.

- Lão đại, con măt nay cưng qua, em không nay ra đươc. Trong nhay măt đa thây thân hinh Tiêu Bao ơ phia trên tương đa, dao găm trong tay đang đao bat mang.

- Săk!

Thương Nhac hoan toan không còn gì để nói, phong chưng hanh vi nay cua Tiêu Bao nếu bi ngươi dân nươc Phap biêt chi sơ môi ngươi môt bai nươc bot cung dim cô be chêt đuôi.

- Tiêu Bao, chỉ cân em dung sưc nay thi đia câu cung bi em nay ra đươc. Thương Nhac cô vu cô be rôi nhanh chong hương đi vao phia trong.

Chăng biêt tai sao cam giac bât an trong long Thương Nhac cang ngay cang manh, nhưng lai sinh ra môt loai hâp dân tri mang đôi vơi chinh minh.
Ban năng tư noi vơi minh ngan van lân chơ co vao Nha thơ Đưc Ba nhưng căn ban không thê chiu không chê, không chiu lui bươc, viêc đo không hê phu hơp vơi tâm tinh Thương Nhac.

Hanh đông tơi Nha thơ lân nay chi la môt hanh đông vô y, ai co kha năng lơn như vây co thê dư biêt trươc đươc.

Chân vưa bươc vao Nha thơ, Thương Nhac liên cam thây tơi mươi cô sat khi tran đây bôn phia.

- Ra đi!

Trong môt chơp măt. Thương Nhac tâm thân hơi đông, khoe miêng lô ra tia cươi lanh lung.
- Xoat!

Hơn mươi mui tên thanh lươi điên cuông hương lao tơi Thương Nhac.

Cung mau bac, chuyên môn pha hoai cao thu khí môn.

- Thê giơi sat thu! Đông tư Thương Nhac môt trân co rut, thât không ngơ bon ngươi kia tơi nhanh như vây, thân thê hăn vôi rut lui cham vao long môt ga câm cung tên trong tay, khuyu tay vô tinh đanh vao ngưc đôi phương.

Phia trươc hơn mươi bong đen trưc tiêp đanh tơi, nhưng bong ngươi đâu tiên xông tơi Thương Nhac chi nhân lai đươc nhưng thi thê cua đông bon va mau tươi.
Môt kich vưa rôi của Thương Nhac tuyêt đôi không co kha năng con co ngươi sông, hăn thâm chi con cam giac đươc ro rang lông ngưc đôi thu vơ vun, khi huyêt xông lên, Thương Nhac luc nay tuyêt đôi không dưng lai, thân hinh gâp thanh môt đô cong, phi đao săc ben rôt cuc cung xuât ra.

Thương Nhac tuyêt đôi không bo qua bât ky cơ hôi nao đưa ke đich vao chô chêt, phi đao cua hăn xuât ra cung cung luc thi thê kia tư trên đâu hăn bay vot hương tơi ke thu.

Ma đam ngươi kia nhân luc con không biêt đông bon cua minh sông hay chêt lai bi mau tươi lam cho mơ măt, thân hinh thoang co chut hôn loan, Thương Nhac tuyêt đôi se không buông tha cơ hôi tân công tuyêt hao nay.

- Xoet xoet
Môt chuôi tiêng vang nho liên tiêp cung tiêng rên tham, nhưng ngươi đôi diên vơi thi thê đông bon công tơi không ngơ đêu bi thi thê đanh nga, cung không phai vi nhưng thi thê nay qua năng ma la vi đam ngươi nay đôt nhiên mât cân băng.

Bơi vi bon ho đa bi dinh phi đao cua Thương Nhac.

- Khưc

Môt cây côn đanh len vao luc Thương Nhac căn ban không thê hôi cưu.

Nêu trong trang thai binh thương thi du cho nhiêu ngươi hơn nưa cung không đu cho hăn lam thit, nhưng Thương Nhac lai liên tiêp giao thu cung mây đại cao thu, sưc manh gân như đa bi vet sach, hiên tai gân như con chưa khôi phuc đươc môt phân mươi.
- Âm

Thương Nhac căn răng, giơ tay muôn chăn kich nay, cai cây thô môc kia gây lam hai đoan.

Thân thê Thương Nhac chân đông, canh tay suyt chut nưa bi đanh gây. Tuy nhiên may măn nôi lưc trong thân lâp tưc tran ra, Hiên viên tâm phap bao vê canh tay, tư nhiên sinh ra khang lưc lam Thương Nhac thoat khoi nguy cơ bi đanh gây tay.

- Me kiêp.

Thương Nhac cho tơi bây giơ đêu chưa tưng chịu uât ưc tơi như vây, đương đương la ngươi đưng đâu Điêm G lai bi hai mươi mây ngươi binh thương đanh giêt thanh như vây, thân thê hăn manh me run rây môt trân, trong chơp măt, Khôi giap Hắc Ám như canh chim bao trum lên hăn.

Sưc manh băt đâu điên cuông trao dâng, Thương Nhac giân dư gâm lên môt tiêng. Năm tay rât nhanh xoay trong, ơ trong nha thơ Đưc ba chi co bong dang quyên kia chuyên đông, môt dong khi điên cuông.

Sat thu nay không thê nao ngơ tơi, Thương Nhac mơi vưa rôi con bi bon ho đanh trung liên tiêp lui vê phia sau trong chơp măt lai quy di như vây. Phach thân thê sat thu kia bi năm đâm cua Thương Nhac đanh bay lên.

Mau tươi bay đây trơi, năm tay Thương Nhac cung đang điên cuông xoay trong, tôt cuôc, nhưng sat thu nay cam giac đươc tư vong đang sơ băt đâu châm rai lui vê phia sau.

- Thât không ngơ tơi, sau khi liên tiêp giao thu vơi mây đại cao thu kia, năng lưc lai manh như vây. Môt thanh âm như tư trên trơi đôt ngôt vang lên.

Thương Nhac tâm thân hơi căng thăng.

Thanh âm tuy răng ngot ngao nhưng trong no lai mang theo khi tưc lam ngươi ta run rây, phang phât như muôn hoa tan xương côt trong ngươi đôi phương.

Nôi tâm Thương Nhac hiêu đươc cao thu thưc sư đa tơi.

- Là ai? Anh măt khi tiêp xuc vơi tuyêt săc dung nhan kia, tâm thân Thương Nhac vân không kim nôi môt trân nhôn nhao, trươc măt kia la môt cô gái Đông phương thưc sư. Không biêt vi sao, sau môt cai liêc măt nhin đôi phương, dung mao đôi phương trong đâu bông trơ nên lơ mơ.

- Là người muốn lấy mạng anh. Hôm nay tôi se dung môt tay lây mang anh.

Sát Tiên đưa canh tay nho trăng non dưng lên như môt thiêu nư bương binh, thoang dưng lai môt chut: - Nêu anh co thê chay trôn tư môt tay cua tôi thi tôi co thê tha cho ngươi.

- Môt tay?

Dưa vao môt ban tay cua người phụ nữ trươc măt đây đa muôn đanh bai minh.không khoi qua coi thương minh rôi. Nghi tơi đây, trong anh măt tinh quang cua Thương Nhac loe lên.
- Đươc, vây thư xem sao!

Vưa dưt lơi, ca ngươi Thương Nhac như tia chơp vot hương tơi cô, đông thơi tay trai xuât hiên môt phi đao xoay tron, tay phai xuât hiên môt đao quyên anh hư ao.

Cai miêng anh đao nho nhăn đông long ngươi cua thiêu nư hơi biu, tran lăc lăc: - Qua châm, qua châm!

- Phich!

Thương Nhac cam giac đươc năm đâm cua minh hung tơn như đanh lên môt vât thê nhưng đinh thân lai lai phat hiên ra cô gai đang yên lăng đưng đăng sau minh, nu cươi nhan nha như coi năm tay hông hach vưa rôi la tro chơi.
Ma ngay luc nay, phi đao phu trơ sinh mênh kia rôt cuc xuât hiên, trong không khi lan tran ra môt dong khi quy di, phi đao vơn quanh môt goc quy di rôi nhanh chong bay hương vê phia đôi thu.

Trung rôi!

Nhin thây đôi phương không ne tranh ma phi đao kia lai công kich tư phia sau cô ta.

Thương Nhac khoe miêng nơ nu cươi đăc thăng.

Nhưng khi tiêp xuc vơi phi đao không ngơ không co bât ky vêt mau nao, nu cươi ngưng đong trên măt Thương Nhac, hăn không ngơ tôc đô cua người phụ nữ trươc măt nay thât khung khiêp.
Sau khi cô biên mât lai vân con lưu lai chut bong dang con sot lai, ma bong dang kia không khac chut nao so vơi ngươi thât.

- Vưa rôi nêu cô ta thưa cơ tân công minh

Thương Nhac trong long hơi kinh hai nhưng hăn cung không phai ngươi chiu thua, hăn lanh lung cươi, - Nêu vây tôi se chơi vơi cô môt trân.

Thương Nhac nhăm hai măt, hai tay trươc măt bai tri thanh môt hinh dang cô quai - Giêt! Bôn phia trong không gian xuât hiên vô sô năm đâm.

Ma luc nay thân hinh Thương Nhac cung băt đâu biên ao, môt, hai, ba toan bô không gian bi năm đâm va bong dang Thương Nhac bao phu.

Săc măt tuyêt săc thiêu nư hơi đôi, tuy nhiên chi trong chơp măt lai khôi phuc ve binh thương.

Đôi vơi năm đâm nay cô cung không them đê y, duy nhât lam cho cô biên săc chinh la năng lương trong năm đâm, loai năng lương điên cuông nay phang phât như muôn căn nuôt trơi đât.

Năm tay đang không ngưng biên ao, quyên phong đang không ngưng mơ rông, dương như toan bô thiên đia đêu bi năm tay nay hoa tan.

Tuyêt săc thiêu nư cung băt đâu triên khai, đông tac cô rât châm, cung rât nhanhdương như môt cai bong hư ao, lai dương như đâu đa lung tung. Thương Nhac chi cam thây thân hinh tuyêt săc thiêu nư hơi đông, ma ngay sau đo, năm tay bôn phia toan bô biên mât, hăn lăng lăng đưng yên tai chô.
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)