Tu Tiên

5 truyện
 • Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

  Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

  Tác giả: Tử Lộ

  Hai mươi cái xuân xanh trôi qua, Chung Diễn còn rất trẻ để trải qua biến cố lớn như vậy. Cụ thể lớn như thế...

 • Lâm Uyên Hành

  Lâm Uyên Hành

  Tác giả: Trạch Trư

  Có một chuyện Tôn Vân không hề ngờ đến, chính là Thiên mốn trấn nơi mình dành hơn mười năm sinh sống, chỉ có chính...

 • Đế Vương Vạn Giới

  Đế Vương Vạn Giới

  Tác giả: Sầu Công Tử

  Chuyện kể về quá trình tu tiên của Phiên Hồng 1 phế nhân của Tiên Ma đại lục, bị phế tu vi từ khi lên...

 • Ta Vốn Phúc Hậu

  Ta Vốn Phúc Hậu

  Tác giả: Tuyệt Ca

  Lúc Ngọc Mễ gặp phải Bao Cốc. Rốt cuộc là Ngọc Mễ lừa gạt Bao Cốc? Hay là Bao Cốc lừa gạt Ngọc Mễ đây?...

 • Hồ Hoặc Hổ Tâm

  Hồ Hoặc Hổ Tâm

  Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc

  Thường nghe người đời nói một núi thì nhất định không thể chứa hai cọp, nhưng nếu đó là một con cọp mẹ cùng với...