Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ? - Chương 77: Hội trưởng phu nhân

Tôi ở thế lực này được mấy bữa rồi cũng hiểu rõ tình huống trước mắt.

Đây là một Thế lực mới, liên minh duy nhất của Mông Hồng Thiên Hạ (Hồng Tụ Đường là thế lực phụ thuộc của Mông Hồng Thiên Hạ, không tính), nhưng tóm lại cũng liên minh với Mạn Đà La.

Đương nhiên cái này không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu rằng không liên quan gì đến liên minh Trác Việt hết.

Hơn 16h, Ôn Như Ngọc lập đội đi phụ bản Hình Thiên Cốc. Lúc lão tử nhập đội, Hoa Trư đã ở trong đó, bảo muốn cùng đi chăm ngựa.

Đoàn người đi đến Hình Thiên Cốc thì gặp liên minh Trác Việt bật đỏ.

Bạn biết đây, pháp sư là chức nghiệp dễ toạch. Nói đơn giản thế này, trong một đám người lẫn lộn, bạn muốn giết pháp sư chỉ cần 2 3 đao, mà pháp sư muốn giết bạn, cũng 2 3 đao là xong. Vì thế pháp sư hay bị đánh lén hơn, thường xuyên được “ưu tiên chiếu cố”.

Vì thế khi lão tử núp trong đoàn người, cũng có một thích khách trà trộn bên cạnh, dùng Ảnh Sát tấn công lão tử. Lần đầu trong đời, lão tử bị một thích khách level 64 khai đỏ.

Mình là mình ghét mấy bạn nghiepdu DĐLQĐ các kiểu nhé, copy không biết ngượng. Ai đọc không thích dòng này xin hãy bỏ qua.

Anh ta mặc đồ lung tung, nhưng cái này cũng cho thấy pháp sư dễ chết thế nào, một đao tôi tụt 4000 máu. Lão tử đạp mây, phản ứng đầu tiên là cứ chầm chậm đã, chạy gần hắn, sau đó lùi nhanh về phía sau, Thôi Miên, Thiên Phạt. Hắn cũng xông lên, không dùng ẩn thân.

Khi hắn ta xông đến, lão tử dùng Địa Huyễn và Thủy Cuồng, sau đó cắn thuốc (đệch, nói thế cho nhanh).

May mà trang bị của hắn không tốt, ngã lăn ngay dưới chân lão tử.

Tôi không xông lên tiếp. Nhiều acc to như vậy, pháp sư yếu đuối như tôi anh dũng làm gì?

Nhưng dù sao cũng phải nói rằng Ôn Như Ngọc đã thay đổi rất nhiều. Cậu ta không chỉ vừa chống đỡ, còn vừa cầu cứu liên minh Mạn Đà La.

Mạn Đà La nhanh chóng xuất hiện ở Hình Thiên Cốc. Hình như Trác Việt cũng có người trợ giúp. Trận chém giết ngoài phụ bản Hình Thiên Cốc khó phân thắng bại.

Lão tử vẫn trốn sau lưng Miểu Địch Tam Thiên. Lông chim và đạo sĩ thấy thích khách ẩn thân, tốt nhất cứ trốn sau lưng họ cho an toàn. Trốn xa chừng nào tốt chừng đó, rồi tranh thủ tung Thiên Phạt. Pháp sư mà, cướp đầu người ngon.

Sau một hồi, lão tử không chết.

Người của Mạn Đà La và Trác Việt không hề ít, người hỗ trợ cũng nhiều, đánh đi đánh lại hai bên đều thiệt hại.

Cuối cùng người của Trác Việt bỏ đi.

Ôn Như Ngọc và Trác Nhĩ Bất Quần PK rất nhiều lần. Tôi cũng nói rồi, đồng môn tương tàn thì rất oải, bởi vì ai cũng hiểu rõ đối phương.

Cái này cũng tốt ở chỗ: không có phái tương khắc.

Không biết Ôn Như Ngọc có luyện tập nhiều với người cùng phái không, nhưng trận PK này cực kỳ hay, cuối cùng bị Trác Nhĩ Bất Quần tung Bạo Hổ mà phải chết không cam lòng.

[Thượng thư Thế lực] Bích Hải Ngân Sa: [hoa mắt] Đại thần ôi Đại thần ~~~

[Chủ Thế lực] Ôn Như Ngọc:?

[Thượng thư Thế lực] Bích Hải Ngân Sa: Haha, lão Ôn, quả nhiên lại ăn hành của Bất Quần!

[Chủ Thế lực] Ôn Như Ngọc: Sa tử, cậu chưa từng thấy Đại thần thật sự.

[Thượng thư Thế lực] Bích Hải Ngân Sa: [đỉnh đầu chấm hỏi]

[Chủ Thế lực] Ôn Như Ngọc: Đại thần thật sự phải là người cánh lam, một mình cưỡi ngựa qua chiến trường, máu còn có ½ nhưng không ai một mình mà giết được.

Còn có cao thủ như thế? Lão tử nuốt nước bọt.

[Thế lực] Diêu Tá Đông Phong: [nước bọt] còn có cao thủ như thế? Ở đâu ở đâu? Tôi đi chài.

[Nguyên lão Thế lực] Lộ Mạn Mạn: [trợn mắt]

[Chủ Thế lực] Ôn Như Ngọc: chị ấy nghỉ chơi rồi.

Mọi người cười nói cùng đi phụ bản. Đối với Ôn Như Ngọc bây giờ, 3 boss rất nhẹ nhàng. Hoa Trư đi sau lưng cậu. Cô nàng vẫn dùng Nghịch Chuyển Đan Hành để tăng máu, cuối cùng thu hút tất cả các quái lớn nhỏ đủ cả.

Tôi nghĩ nếu có bình chọn thầy thuốc dũng cảm nhất, Hoa Trư có thể được đấy.

Mắt thấy quái đã bao vây, cô nàng còn dám đánh Đại Độc, không điều khí, chẳng khác gì tự sát. Lão tử hộc máu, may mà khi đó đã ra Thiên Phạt, bọn quái bắt đầu chạy sang phía lão tử. Lão tử chạy quanh Đại Hải A Toàn Thị Thủy, anh ta vội vàng cho lão tử một Bát Hoang để né tránh.

Lão tử vội vàng đạp mây chạy. 10s thôi nhưng cũng đủ để bỏ qua thù địch rồi.

Không một ai nói chuyện. Tất cả chết lặng.

[Đội ngũ] Lấm Tấm Hoa Trư: vì sao vừa mở quái nó đã đánh em [lật bàn]!!!

[Đội trưởng] Ôn Như Ngọc: chúng nó thích em đấy

[Đội ngũ] Đại Hải A Toàn Thị Thủy: em nói này, hội trưởng phụ nhân, chị không thể đừng xài Nghịch Chuyển được à? Chị thích thì Nghịch Chuyển, nhưng rồi lại không Điều Khí?

[Đội ngũ] Tuấn Mã A Tứ Điều Thối: Trư Trư, đầu tiên phải dùng Diệu Thủ. Lão đại vừa mở quái, đừng dùng kỹ năng gây thù địch.

[Đội ngũ] Bách Khoa Toàn Thư: em nghĩ phải dùng Thanh Minh trước chứ.

[Đội ngũ] Tuấn Mã A Tứ Điều Thối: biến, một hoang hỏa thì biết gì!

[Đội ngũ] …

Một lát sau, một dòng chữ màu vàng nhỏ nhỏ chạy dưới góc trái màn hình ở kênh trò chuyện Đội ngũ:

[Đội trưởng] Ôn Như Ngọc: đã nói đầu tiên phải dùng Thất Tinh Toán Hồn mà! [gạt lệ]

Tôi nhìn màn hình. Được, thì ra chủ Thế lực Ôn Như Ngọc đã đứng dưới chân boss Ô Khang, toạch.
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)