Đường Tăng Xông Tây Du - Chương 9: Đường Tăng học phép (2)

Đạo cụ: Cẩm Bào Cà Sa; Cửu Hoàn Tích Trượng; Tam Cô

- Thăng lên cấp 4, cần tới 40 điểm kinh nghiệm sao?

Đường Tăng mắt sáng rỡ, xoa cằm xuýt xoa.

Bây giờ hắn đã có 38 điểm kinh nghiệm, chỉ cần kiếm thêm 2 điểm là có thể lên cấp 4 rồi.

Nhưng hắn vốn vô cùng thèm thuồng đống kỹ năng trong cửa hàng nên có chút khó có thể lựa chọn được.

- Kệ nó, sau này ta còn có thể thu được điểm kinh nghiệm thăng cấp mà, đổi một cái kỹ năng trước đã!

Nghĩ thầm, Đường Tăng liền vội vàng gọi hệ thống mở ra danh sách kỹ năng.

Lúc trước Đường Tăng chỉ xem lướt qua mà thôi, bây giờ xem kỹ thì mới phát hiện mục kỹ năng được chia làm các khu như: “Khu Võ Kỹ” và “Khu Pháp Thuật”.

Khu Võ Kỹ gồm có:

Đạn Chỉ Thần Công (10 điểm kinh nghiệm); Nhất Dương Chỉ (10 điểm kinh nghiệm); Phách Vương Thần Thương (10 điểm kinh nghiệm); Phách Vương Thần Quyền (10 điểm kinh nghiệm); Huyền Minh Thần Chưởng (10 điểm kinh nghiệm).

Hàng Long Thập Bát Chưởng (100 điểm kinh nghiệm); Lục Mạch Thần Kiếm (100 điểm kinh nghiệm); Cửu Dương Thần Công (100 điểm kinh nghiệm)

Cách Sơn Đả Ngưu (1000 điểm kinh nghiệm); Bài Sơn Đảo Hải (1000 điểm kinh nghiệm); Hô Phong Hoán Vũ (1000 điểm kinh nghiệm)

...

Tam Thập Lục Biến (10000 điểm kinh nghiệm); Thất Thập Nhị Biến (10 vạn điểm kinh nghiệm)

Chưởng Trung Phật Quốc (100 vạn điểm kinh nghiệm); Như Lai Thần Chưởng (100 vạn điểm kinh nghiệm).

...

Khu Võ Kỹ vô cùng lớn, bên trong có nhiều kỹ năng làm cho Đường Tăng thèm nhỏ dãi, nhưng điểm kinh nghiệm trên trời làm hắn không thể không đau đớn chạy dài.

Bất quá Đường Tăng càng thích các kỹ năng phép thuật hơn một chút.

Khu Pháp Thuật gồm:

Hỏa Cầu Thuật (30 điểm kinh nghiệm); Địa Thứ Thuật (30 điểm kinh nghiệm); Đóng Băng Thuật (30 điểm kinh nghiệm);

...

Lôi Cầu Thuật (50 điểm kinh nghiệm); Bẩy Rập Thuật (50 điểm kinh nghiệm); Hô Phong Hoán Vũ thuật (80 điểm kinh nghiệm);

...

Bạo Liệt Hỏa Cầu (100 điểm kinh nghiệm); Kim Lôi Bạo (100 điểm kinh nghiệm); Chưởng Tâm Lôi (100 điểm kinh nghiệm); Định Thân Thuật (100 điểm kinh nghiệm);

...

Phiên Giang Đảo Hải Thuật (1000 điểm kinh nghiệm); Băng Bạc Vũ Thuật (1000 điểm kinh nghiệm); Vẫn Thạch Vũ Thuật (1000 điểm kinh nghiệm);

...

Hủy Diệt Cụ Phong (1 vạn điểm kinh nghiệm); Mạt Nhật Cụ Phong Thuật (10 vạn điểm kinh nghiệm);

...

Đường Tăng thấy kỹ năng ở Khu Pháp Thuật cũng vô cùng phong phú liền chảy nước miếng thèm thuồng.

- Nhìn được mà ăn không được thực sự là khó chịu nha!

Đường Tăng thầm rên rỉ.

Nếu như chỉ có một hai dạng thì còn đỡ, nhưng đằng này lựa chọn quá nhiều cũng là một loại đau đớn, giống như Đường Tăng bây giờ.

Hắn còn dư lại 38 điểm kinh nghiệm, một kỹ năng ở Khu Pháp Thuật là 30, còn là vô số nữa, mặc kệ là loại nào hắn cũng đều thích cả.

Cuối cùng Đường Tăng chỉ còn có cách là loại trừ, chọn một cái kỹ năng mà hắn thích nhất vậy. Đầu tiên, hắn thích lửa.

Sau đó, hắn quyết định chọn Hỏa Cầu Thuật

Hỏa Cầu Thuật, thuộc về loại pháp thuật, uy lực bình thường, năng lực chủ yếu là dùng nhiệt độ cao nung cháy, uy lực tùy theo người thi triển mà có sự biến hóa khác nhau.

Chú thích đã viết rõ như thế. Bây giờ thực lực Đường Tăng không cao nên uy lực của Hỏa Cầu Thuật cũng bình thường. Nếu như sau này hắn thăng lên cấp cao hơn, cơ sở mạnh hơn thì uy lực của Hỏa Cầu Thuật cũng sẽ cường đại hơn.

Đối với loại pháp thuật nương theo bản thân mà mạnh lên Đường Tăng rất thích. Nhưng chủ yếu nhất là loại pháp thuật này sẽ không bởi vì tu vi tăng cao mà mất đi tác dụng.

- Hệ thống, tao muốn đổi Hỏa Cầu Thuật!

Đường Tăng ra lệnh cho hệ thống.

- Keng… đã trừ 30 điểm kinh nghiệm, thành công đổi Hỏa Cầu Thuật!

Sau một khắc, ở Khu Pháp Thuật liền bay ra một đốm sáng chui vào trong đầu Đường Tăng. Hắn cảm giác được một tin tức huyền ảo truyền đến bàn tay của gã.

Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Giờ khắc này Đường Tăng cảm giác hắn và hỏa nguyên tố trong thiên địa vô cùng thân cận.

- Hỏa Cầu Thuật!

Đường Tăng hét lớn một tiếng, hỏa nguyên tố trong trời đất liền nhanh chóng tụ lại, sau một giây, giữa lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra một hỏa cầu lớn chừng nắm đấm.
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)