Đường Tăng Xông Tây Du - Chương 234: Uy Năng Ý Chí (2)

Đường Tăng lại ngạc nhiên mừng rỡ, hắn phát hiện khống chế của hắn đối với pháp thuật thành thục hơn nhiều, thậm chí đạt tới một loại trình độ kinh người.

“Bay xa chút nữa!” Trong lòng Đường Tăng thầm niệm, Bạo Liệt Hỏa Cầu lập tức tăng tốc độ, trong nháy mắt bay xa tới ngàn thước.

- Nổ!

Đường Tăng mở miệng.

Ầm!!!

Một tiếng nổ thật lớn, ánh lửa ngất trời, chiếu sáng cả bầu trời lúc tờ mờ sáng, hơn nữa, nhiệt độ của ngọn lửa nơi đó trong nháy mắt cũng đạt tới một trình độ kinh người, mấy cái đỉnh núi phía dưới đều có dấu hiệu hòa tan, thực vật tan thành mây khói.

Hiện giờ Đường Tăng đã là Kim Tiên, cho dù sử dụng Bạo Liệt Hỏa Cầu bình thường nhất, uy lực cũng vô cùng lớn.

Nhưng hiện nay, uy lực của Bạo Liệt Hỏa Cầu này lại vượt ra khỏi dự liệu của Đường Tăng, tối thiểu là tăng lên gấp đôi.

“Đây chính là sức mạnh ý chí?” Đường Tăng như lâm vào suy tư, sau đó hắn lại đánh ra một cái Bạo Liệt Hỏa Cầu, lần này hắn có ý thức muốn uy lực của Bạo Liệt Hỏa Cầu nhỏ đi một chút, mà pháp lực thì vẫn dùng như cũ.

Vèo...

Bạo Liệt Hỏa Cầu bay ra ngoài, nổ tung cách đó ngàn thước.

Ầm...

Trong một tiếng vang lớn, nơi đó lại nổ tung.

Pháp lực giống như, Bạo Liệt Hỏa Cầu giống nhau, nhưng uy lực lần này rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa nhiệt độ ngọn lửa hình như cũng bị áp chế.

Xác thực mà nói, nhiệt độ của ngọn lựa bị thu liễm lại, không lan tỏa hoàn toàn, giống như bị một loại sức mạnh vô hình hấp thu.

“Quả nhiên có thể được!” Đường Tăng lại suy nghĩ sâu thêm: “Ý chí, đây chính là cách dùng của ý chí.”

Đường Tăng ném ra một cái Bạo Liệt Hỏa Cầu thứ ba, lần này hắn có ý muốn Bạo Liệt Hỏa Cầu này không có sức công phá gì cả.

Kết quả, trong quá trình Bạo Liệt Hỏa Cầu bay ra ngoài thì nhanh chóng tắt ngúm, nhưng cuối cùng vẫn nổ tung ở địa điểm cách đó ngàn thước, còn uy lực thì phải giảm bớt ít nhất mười lần, đoán chừng ngay cả một Thiên Tiên cấp hai mươi sơ cấp cũng không nổ chết.

Cuối cùng, Đường Tăng lại ném ra một cái Bạo Liệt Hỏa Cầu thứ tư, lần này ý muốn của hắn hy vọng, Bạo Liệt Hỏa Cầu này tối đa hóa uy lực, tốt nhất hủy diệt cả thế giới cũng được.

Ầm!!!!

Kết quả, uy lực của Bạo Liệt Hỏa Cầu lần này tăng khoảng gấp ba, nơi núi non trùng điệp hoàn toàn bị san bằng, đất đá hóa thành dung nham, chảy lênh láng khắp nơi.

Đồng thời, Đường Tăng kinh ngạc phát hiện, mình lại có chút kinh hãi run sợ, giống như ý chí đột nhiên yếu đi rất nhiều.

“Xem ra, ý chí tăng cường cho lực công kích cũng có cắt giảm, là có hạn, hơn nữa ý chí bản thân cũng sẽ bị tiêu hao.” Cuối cùng Đường Tăng rút ra kết luận như vậy.

Ý chí, cũng có thể gọi là sức mạnh ý chí, chắc là một loại sức mạnh nào đó, hoàn toàn khác biệt với sức mạnh pháp lực.

Thời điểm không sử dụng thì không cảm giác thấy tiêu hao, chỉ khi kiên trì làm chuyện gì đó mới bị tiêu hao trong vô hình, đến lúc không thể giữ vững được nữa, cũng chính là lúc sức mạnh ý chí bị hao hết.

Mà hiện giờ Đường Tăng có thể cảm thấy được tốc độ tiêu hao của nó.

Lúc này, số liệu ý chí của Đường Tăng có chút biến hóa, giá trị thuộc tính của ý chí sau khi được thêm vốn đã đạt tới mười tám, nhưng bây giờ lại trở về mười bảy:

Ký chủ: Đường Tăng

Siêu cấp Đường Tăng: cấp 36 (0/10)

Điểm kinh nghiệm: 102.800

Tiên Giới tùy thân: Đường kính 800.000 thước

Thuộc tính (phản ứng: 36; nhạy bén: 36; cảm giác: 36; thể chất: 36; sức mạnh: 36; tốc độ: 36; ý chí: 17; tâm lực: 15)

Kỹ năng: ( Bạo Liệt Hỏa Cầu: 34; Lôi Thần Chi Cầu: 43; thần thông Thuấn Di: 45; Hạo Nhiên Thuật: 45; Trượng Pháp: 27)

Nghề: Danh Sư bốn sao (110.000/100.000.000)

Điểm thuộc tính chưa phân phối: 0

Điểm kỹ năng chưa phân phối: 20

Chú thích:

1. Mỗi lần đánh chết mười cường giả cùng cấp hoặc là cường giả cấp bậc cao hơn thăng một cấp. Đánh chết địch nhân có tu vi thấp hơn bản thân chỉ có thể hóa thành điểm kinh nghiệm, đánh chết địch nhân cùng cấp hoặc cấp bậc cao hơn có thể lựa chọn dùng để thăng cấp hoặc lưu thành điểm kinh nghiệm.

2. Điểm kinh nghiệm chỉ có thể dùng đổi kỹ năng hoặc đạo cụ, phương tiện...

3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng tăng giá trị thuộc tính, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng tăng giá trị kỹ năng!

“Thật sư tiêu hao ý chí.” Đường Tăng kinh ngạc, cũng may hắn có thể cảm giác được ý chí của mình sau khi nghỉ ngơi có thể từ từ khôi phục.

Nếu không, tiêu hao là vĩnh viễn, thì phải chờ tới lần sau có điểm mới có thể khôi phục, vậy thì quá bẫy người rồi.
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)