Đường Tăng Xông Tây Du - Chương 140: Thiên Cương cùng Địa Sát (1)

Hồi lâu sau, tất cả mọi người chơi mệt rồi, bèn nằm ngang dọc tứ tung ở trong tẩm cung.

Lúc chạng vạng, Bách Hoa Tu lại đi vào lần nữa, nói Quốc vương thiết yến, đón gió tẩy trần cho mấy người Đường Tăng, kết quả Đường Tăng không để ý tí nào, tiếp tục chiếm lấy giường lớn, có điều vẫn để mấy người Tôn Ngộ Không cùng Tử Lan đi ra ngoài dự tiệc, mang theo Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội.

Chỉ còn dư lại một mình Đường Tăng ở trong tẩm cung, Đường Tăng lập tức ngồi dậy, nghiên cứu tình huống của chính mình:

Ký chủ: Đường Tăng

Siêu cấp Đường Tăng: cấp 20 (0/10)

Điểm kinh nghiệm: 5289430

Tùy Thân Tiên Giới: đường kính 1 vạn mét

Thuộc tính: ( phản ứng: 20; nhanh nhẹn: 20; nhận biết: 20; thể chất: 20; lực lượng: 20; ý chí;14; tâm lực: 15; tốc độ: 20!)

Kĩ năng: ( Bạo Liệt Hỏa Cầu: 15; Lôi Thần Chi Cầu: 25; Thuấn Di Thần Thông: 30; Hạo Nhiên Chi Thuật: 30!)

Điểm thuộc tính chưa phân phối: 1

Điểm kĩ năng chưa phân phối: 5

Chú thích:

1, Mỗi khi đánh giết được mười cường giả cùng đẳng cấp hoặc đẳng cấp cao hơn, thì thăng một cấp, khi đánh chết kẻ địch tu vi thấp hơn mình, chỉ có thể biến thành điểm kinh nghiệm, khi đánh chết kẻ địch có đẳng cấp bằng mình hoặc cao hơn mình thì có thể chọn lựa giữa dùng cho thăng cấp hoặc đổi thành điểm kinh nghiệm.

2, Điểm kinh nghiệm chỉ có thể dùng cho đổi kĩ năng hoặc đạo cụ, phương tiện vân vân.

3, Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng để nâng lên giá trị thuộc tính, điểm kĩ năng chỉ có thể dùng để nâng lên giá trị kĩ năng!

“Có 1 điểm thuộc tính, trực tiếp phân phối đến ý chí thuộc tính đi!”

Đường Tăng nói trong lòng, nếu quyết định phát triển ý chí, vậy thì không thể thay đổi.

Sau khi Đường Tăng làm ra quyết định, điểm thuộc tính lập tức cộng thêm vào ý chí thuộc tính.

Nhất thời, Đường Tăng cảm thấy chính mình nhẹ nhàng biến hóa, loại biến hóa này rất kỳ quái, tựa hồ khiến cho một số ý nghĩ trong lòng mình kiên định hơn.

“Chỉ đơn giản như vậy?” Đường Tăng có chút ngớ người, lúc này dữ liệu của hắn đã biến thành:

Ký chủ: Đường Tăng

Siêu cấp Đường Tăng: cấp 20 (0/10)

Kinh nghiệm: 5289430

Tùy Thân Tiên Giới: đường kính 1 vạn mét

Thuộc tính: ( phản ứng: 20; nhanh nhẹn: 20; nhận biết: 20; thể chất: 20; lực lượng: 20; ý chí;15; tâm lực: 15; tốc độ: 20!)

Kĩ năng: ( Bạo Liệt Hỏa Cầu: 15; Lôi Thần chi cầu: 25; Thuấn Di Thần Thông: 30; Hạo Nhiên Chi Thuật: 30!)

Điểm thuộc tính chưa phân phối: 0

Điểm kĩ năng chưa phân phối: 5

Chú thích:

1, Mỗi khi đánh giết được mười cường giả cùng đẳng cấp hoặc đẳng cấp cao hơn, thì thăng một cấp, khi đánh chết kẻ địch tu vi thấp hơn mình, chỉ có thể biến thành điểm kinh nghiệm, khi đánh chết kẻ địch có đẳng cấp bằng mình hoặc cao hơn mình thì có thể chọn lựa giữa dùng cho thăng cấp hoặc đổi thành điểm kinh nghiệm.

2, Điểm kinh nghiệm chỉ có thể dùng cho đổi kĩ năng hoặc đạo cụ, phương tiện vân vân.

3, Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng để nâng lên giá trị thuộc tính, điểm kĩ năng chỉ có thể dùng để nâng lên giá trị kĩ năng!

“Tại sao ta lại cảm thấy có chút hố cha nhỉ?”

Đường Tăng không còn gì để nói, có điều tỉ mỉ nghĩ lại, rồi lại giật mình phát hiện, chính mình vẫn có biến hóa.

Ví dụ như, khi trước hắn từng nghĩ tới, có cơ hội học một chút đao thuật, vốn vẫn chưa khẳng định, dù sao vũ khí của hắn là Cửu Hoàn Tích Trượng.

Nhưng bây giờ, cái ý niệm này dĩ nhiên kiên định hơn rất nhiều, hơn nữa rõ ràng rất nhiều, cũng không biết là vì nguyên nhân gì.

“Chắc không phải thật sự chỉ ý chí lực chứ? Vẫn có chút hố cha a.”

Đường Tăng thầm nhủ trong lòng.

“Bây giờ vẫn còn 5 điểm kĩ năng, nên đặt vào cái gì nhỉ?”

Bây giờ Đường Tăng tổng cộng có bốn loại kĩ năng, theo thứ tự là Bạo Liệt Hỏa Cầu, Lôi Thần Chi Cầu, Thuấn Di Thần Thông cùng Hạo Nhiên Chi Thuật.

Uy lực của Bạo Liệt Hỏa Cầu thấp nhất, Đường Tăng suy đoán cái số liệu kia, hẳn là chỉ có thể uy hiếp thậm chí giây sát cường giả cấp 15.
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)