Đen Trắng - Chương 28

Chương 28: Lời của tác giả
Cấp trêи đã báo với tôi, truyện này sắp vào VIP ……

Vừa bị cấp trêи để ý, tôi liền chấn động ..

Vừa nghĩ đến truyện sắp vào VIP, tôi liền thấy căng thẳng ….

Vừa viết vài lời thông báo sắp vào VIP, tôi liền…… đau lòng không thôi …OTL

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi từ trước đến nay!!

Cảm ơn đến bạn [Đường gia Tiểu Miêu] đã tạo một con đường đưa tôi đến với các bạn, nếu không có bạn [ Tiểu Miêu ] phối hợp diễn và cổ vũ cho bạn Đường Dịch, sẽ không có câu chuyện [ Đen trắng ] như bây giờ. ^_^

Cảm ơn [ Chiều sâu tác yêu ] đã dẫn tôi đến với các bạn, nếu không có truyện này, các bạn sẽ không yêu thích Đường Dịch đến vậy và cũng sẽ không có câu truyện [ Đen trắng] như bây giờ.

Gặp nhau cũng có một bí quyết, không phải muộn hay sớm, xa hay gần, mà cần đúng lúc…

Vì câu chuyện gặp gỡ giữa Đường Dịch và Kỉ Dĩ Ninh, vì sự gặp gỡ của tất cả mọi người ngoài văn chương, thế nên tôi có thể tiếp tục cố gắng, để cho câu chuyện này có được một kết thúc hạnh phúc.

Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)